Arhiva

Archive for 22 ianuarie 2010

VENEŢIA – FANTEZIE PE TIMP DE IARNĂ


Categorii:literature Etichete:

FLORI ÎN ŢARA HAŢEGULUI


Categorii:literature Etichete:

UN POEM DE EUGEN EVU


Poeme de Eugen Evu

Exilul

Lui Pius Servien

Nedesluşitul dor de întregire
S-a spulberat ca sporii prin bureţi,
De recea separării prin iubire/
Geamăna morţii stigma din nefire/
Ca viermele lucrează, sub peceţi
Uitarea nu mai vindecă fiinţa
Nici suferinţa ce răsună-n cânt
Oceanic freamăt suie-n gol credinţa
Ori searbăda cunoaştere-n cuvânt
Din ale Nopţii daruri de fantasme
Împreunarea, numai ea-i de leac
Tălăzuind seismice orgasme
Străin ni-i ţărmul înstelat, sub veac.

Categorii:literature Etichete:

O CARTE DE EXCEPŢIE: COBAII, O CARTE SEMNATĂ DUMITRU HURUBĂ


COBAII

Cobaii este cartea pe care scriitorul Dumitru Hurubă o propune cititorului, o carte girată de Editura „ eubeea”, Timişoara – 2009, de fapt un jurnal al unui cobai al destinului, sau cum autorul explică fragmente din acest jurnal de cobai, cu alte cuvinte, doar frânturi dintr-o epocă frământată a ţării, perioada aşa-zis comunistă, dar mai degrabă ceauşistă. Autorul a trăit în acea perioadă şi a suferit pentru arta sa, pentru destinul său de scriitor şi acest lucru dă greutate romanului, dă sens frazelor scrise şi lăcrimate.
Acţiunea se petrece în ultima perioadă a comunismului, o perioadă de care mulţi îşi aduc aminte, dar generaţia tânără, se pare, a uitat, de aceea jurnalul are valoare istorică, memoria este încărcată de spectrul eşecului la cobaiul român.
Personajul principal este iubirea, imposibil sentiment în structura socială a acelor vremuri, iubire care învăluia pe Andrei Rangu şi Roxania, personale emblematice prin stăruinţa lor de a rămâne în starea de graţie a iubirii, departe de eşecul spiritual al epocii, departe de istoria fabricată de indivizi ieşiţi afară din istorie, iubirea care justifică viaţa ca viaţă.
Andrei este arestat, îşi duce viaţa pe un şantier, undeva în munţi, în scopul reeducării pentru o viaţă aşa-zis nouă, chiar în Retezat, un şantier în care destinul de a fi cobai este bine pus în lumină de autor, de personajele care se zbat în fereastra vremii, de jurnalistul Mihai Jerome, de alte personaje care intră sau ies din scenă, după dinamica povestirii şi a destinelor în epocă.
Toate personajele par a juca un rol pe care nu doresc să-l joace, cu excepţia femeii de serviciu din şantier care este convinsă că are şansa istorică de a construi societatea socialistă multilateral dezvoltată, ea femeia se serviciu care leagă sau dezleagă vorbe, insinuări, fapte, Iozefina.
Iată ce scrie autorul despre femeia de serviciu, privind prin ochii jurnalistului Jerome: „ Iată un personaj sută la sută pozitiv pentru reportajul meu, avânt cele mai autentice trăsături ale unei comuniste inculte, dar convinsă de statul său de membră peceristă şi de politica partidului, care îi aducea zilnic ofranda unui comportament frizând ridicolul. Însă făcea aceasta cu abnegaţie prostească, poate chiar fără să conştientizeze limpede în ce constă importanţa şi valoarea în sine a societăţii în care trăia. „
Deşi Iozefina nu este personajul principal ea personifică chiar societatea în care au trăit mii de oameni printre care şi Andrei Rangu.
Pentru a rezista, Andrei pictează, este pictorul care încearcă să evadeze din cercul în care l-a prins destinul, dar nu se poate realiza ca artist, se agaţă cu disperare de iubirea sa pentru Roxania, scrie până la epuizare epistole către femeia pe care o iubeşte, scrie pentru a putea sparge coaja vremii, scrie după un model clar de parcă ar fi apostolul care se adresează bisericilor în vremuri triste, alunecoase, în care individul este prins în laţul unui sistem din care nu poate scăpa. Scrisorile lui Andrei au ceva din disperarea intelectualului care se sufocă, care moare în picioare, a omului fără orizont, fără speranţe, fără ţel, cu tendinţa de a rămâne doar o pată de sânge pe paginile istoriei, cum scria Nichita Stănescu într-o poezie. Încăpăţânarea artistului pare bolnăvicioasă pentru cei din jur care muncesc, au realizări într-un fel sau altul dar nu observă că de fapt nu au nimic, nu-şi mai aparţin …
Scrisorile lui Andrei către iubita sa sunt motive pentru a descrie vremurile, pentru a insista pe ideea de cădere, pentru a prezenta eşecul în plină victorie, ciudat, dar aşa stăteau lucrurile, eşecul era numit biruinţă pentru că valorile erau răsturnate …
„ … Spui să nu-mi pierd prea mult timp cu scrisorile … Nu, Roxania, nu e o pierdere de timp, ci un mare câştig: scriindu-ţi, îmi pun în ordine gânduri şi idei, mă reechilibrez după câte o zi de şantier cu ploaie, nervi şi mizerie, ploaie care-mi aminteşte de fiecare dată de acel „Plumb” bacovian, dar şi de – curios, nu? – versurile topârceniene „Plouă placid/dacă continuă/Mă sinucid/”. Da, de ce nu? De ce să nu luăm în calcul şi această variantă de încheiere a tuturor socotelilor? ….Cu alte cuvinte, cred că în fiecare din noi este un război interior: o parte a sinelui cu altă parte a sinelui …”
Din când în când firul povestirii este întrerupt de realitatea brutală, scrisorile se scriu direct pe memoria personajului care tânjeşte în mijlocul şantierului după opere capitale, după Cioran, de exemplu, sau alţi artişti care au dat sens vieţii omenirii, cultura nu-şi avea loc în echipă, între meseriaşi şi beţivi …
Când Andrei Rangu se hotărăşte, timid, să abordeze pe directorul şantierului cu problema sa existenţială, darul de a picta, destinul de a fi pictor, toate normele sociale par să explodeze, a fi artist însemna a fi infractor, pe şantier se construieşte, se munceşte, arta e ceva decadent, semnul trădării … Toţi se eschivează, problema nu încape în formulele vremii … Andrei nu poate fi înţeles, iar dragostea iraţională pentru Roxania, fiinţă reală şi imaginară în acelaşi timp, ideal şi om de carne ce poate muri, dar care luminează destinul cobaiului, dragostea aceasta sparge vremea în ţăndări, iraţionalul devine raţional, iubirea acoperă totul pentru că suferă totul, pentru că are o raţiune ce transcede clipa …
Şi când întâlnirea dintre Roxania cea curată şi Andrei devine posibilă, intervine accidentul, lumea se prăbuşeşte, apare pe scenă şi Mihai Jerome, jurnalistul care dinamizează destinele …
Pentru Dumitru Hurubă povestirea este ocazia de a creiona personaje, idei, căderi, viaţa şantierului este redată aşa cum a fost cu muncă, beţii, trădări, iubiri de o zi, bârfă, activişti de partid, directorul care nu înţelege sau nu vrea să mai înţeleagă, cu şeful de echipă care fuge de răspundere, cu autorităţile care ascund accidentul pentru a nu păta sistemul, cu jurnalişti care recunosc în sinea lor că sunt jurnaliştii minciunii, cu autobasculante care circulă pe drumuri imposibile, cu morţi nedeclarate, cu lacrimi, apoi căderea familiei, apoi a sistemului …
Multe din frazele puse în roman de autor sunt trăite de acesta, jurnalul cobaiului este şi jurnalul său, drama artistului a fost până la un punct drama sa, iubirea pentru artă a fost raţiunea sa de a exista …Limita dintre scrisorile lui Andrei către Roxania şi scrisul lui Dumitru Hurubă pentru cititor este minimă, fraza şi cuvintele trădează această împletire dintre destinul scriitorului şi destinul personajelor sale …
Ca de obicei, umorul franc şi sinceritatea autorului dau farmec romanului, cârciuma se numeşte „ Brotacul maro”, societatea în care se mişcă personajele este lagărul socialist, şoferul de autobasculantă are studii superioare dar câştigă mai bine pe şantier, Andrei Rangu este pentru cei din şantier Grigorescu, o emblemă prinsă între şablon şi batjocură, dialogul personajelor se mişcă între comic şi inutil, peste toate pluteşte imaginea Partidului care era în toate, până şi-n patul oamenilor …
Romanul se încheie într-o notă optimistă, personajele principale ies din jocul absurd şi intră în viaţa reală, oameni se pot iubi, iar iubirea îi salvează …
Andrei mărturiseşte, de fapt spovedanie, în lipsa spovedaniei creştine reale: „Ce să fac, Roxania? Înţelege-mă că aceste scrisori constituie singura mea consolare, singurul meu zid de care mă sprijin pentru a nu cădea, şi la propriu şi la figurat.”
Reeducarea lui Rangu prin muncă era imposibilă, prăbuşirea sistemului era necesară pentru ca individul să se libereze de iluzia unei societăţi mai bune şi să intre în pielea sa de om obişnuit care savurează clătite cu dulceaţă de vişine şi care priveşte spre sine cu demnitate…
Din închisoare, personajul principal scria cu o îndrăzneală absurdă, ludică : „…ai avut dreptate, nepoate: la noi nu sunt închisori politice, doar zvonuri de la „Europa Liberă”. Parşivii! Andrei R. „ Mesajul era unul care trebuia înţeles la adevărata lui valoare, libertatea are un preţ şi mulţi l-au plătit, inclusiv autorul, care, cu umor, nu uită să adauge pt.conf. D.Hurubă, ca ironie şi liberare …
Romanul este unul realist, vine din aceeaşi zonă ca şi „Ritualul Bestiei” semnat de Cornel Nistea sau şi de mai departe, de la „ Cel mai iubit dintre pământeni” scris de Marin Preda …
De fapt povestirea vibrează în zona memoriei care rezistă, ca semn, ca mărturie …
Realismul din realismul acesta de şantier este unul care arată că omul, până la urmă, poate fi fericit, indiferent de loc, sau timp, e o forţă care dezgheaţă suflete…

Constantin Stancu

Categorii:literature Etichete:

AUTORITATEA DIVINA DE ADRIAN BOTEZ


INVARIABILUL LEGII ŞI AUTORITATEA DIVINĂ

Deocamdată, Justiţia nu face decât gesturi de concesie trufaşă (dar, şi acestea, extrem de zgârcite!) , de condescendenţă arogantă, faţă de Religie. Jurământul conducătorilor sociali pe Biblie(nici măcar pe crucifix) şi prezenţa crucii în sala de judecată – ar fi singurele câştiguri ale Religiei, după ateismul comunist. Dar aceasta-i prea puţin, atingând un nivel spiritual superficial. Suntem încă extrem de departe de o recunoaştre cinstită şi deschisă a planării permanente a DIVINULUI, asupra Balanţei Justiţiei umane. Un ocean de neînţelegere mai este de parcurs, până când se va recunoaşte că actul justiţiei trebuie supus normei divine şi finalităţii divine – iar legile să reflecte, clar biblic – INVARIANTUL LEGII DIVINE dublu revelată (veterotestamentar şi neotestamentar – complementar!).
Căci, din momentul în care legea nu mai provine din Legea Invariantă Divină, ca variantă adaptată social şi spaţio-temporal, la o anumită societate, a unei anumite epoci istorice şi dintr-un anumit spaţiu spiritual(înţelegem prin Lege Invariantă Divină – fie invariabilul Sacral-SINAI, Legile mozaico-iudaice, revolute, ale Vechiului Testement – fie Invariantul-HRISTOS – Fericirile din Predica de pe Munte) – legea nu mai are valabilitate de lege, ci este un text oarecare, fără autoritate reală. Autoritatea eroică, de care vorbea G.Vico, era consecinţa tot a apelului la autoritatea divină: braţul care crea spaţii pentru popoare era subordonat hotărârii Braţului Divin, conştiinţa ctitorului de state şi naţiuni era “turnată” în Potirul Conştiinţei şi Voinţei Divine(a se vedea mitologia întemeierii, la toate neamurile-naţiuni). Nu acelaşi lucru se poate spune despre autoritatea uman-comună, a ultimelor veacuri.
Autoritatea ori este divină sau delegată de către divinitate – ori nu e deloc. (A se vedea crimele bestiale ale Revoluţiei Franceze-1789: Dumnezeu n-a delegat “poporul francez” să ucidă şi să comită regicid – ci, cum s-a dovedit ulterior, Revoluţia Franceză, ca orice revoluţie umană – a fost rezultatul unei conspiraţii din partea unei minorităţi luciferizate. De aceea, ea rămâne, ca şi războaiele mondiale ale secolului XX, un obiect de studiu pentru medicii patologi – şi un motiv de serioasă reflecţie pentru Biserică).Legislatorul trebuie să accepte ca autoritatea să-i fie delegată pentru a se împărtăşi din lumina divină a ORDONĂRII. Deci, autoritatea divină să fie delegată către Legislatorul terestru, care revelează(nu opacizează, nu ascunde – cum face azi – trâmbiţând fals “umanismul” legilor – adică impostura şi arbitrariul) Legea Divină – cândva, cea proclamată, pentru sânge(adresată MEMORIEI şi FIZICULUI), pe Muntele Sinai – astăzi, cea proclamată, DIRECT PENTRU SPIRIT, pe Muntele Măslinilor.

Categorii:literature Etichete:

POEME DE ADRIAN BOTEZ


NINGE…
ninge : artileria şi-a micşorat
pulverizat – microscopic – proiectilele albe – spre-a obţine
astfel mărirea – halucinantă – a
orizontului de tragere – şi – prin asta
garanţia că
nimic nu-i va scăpa – din bătaie – iernatic dezlănţuit
tirului gheţii
*
VREMURI
au fost cândva – în vremuri pline
voievozi şi de mărire duhuri :
bouri veneau să se închine
l-al Pajurii tron din văzduhuri

au fost cândva – în vremuri sfinte
oşteni născuţi de stânci şi codru :
vârtej de vitejii şi modru
şi hori de zâne pân’ la grinde

au fost cândva – în vremuri pline
icoane şi grădini de rai:
eroi ai spadelor cu grai
arhangheli – împărţeau lumine

au fost cândva – în vremuri sfinte –
dar cine-şi mai aduce-aminte ?
acum e crivăţ şi pustie
zbătut neam în nemernicie

au fost cândva – în vremuri pline –
azi – dintre păsări – corbul vine
şi din moşia necuprinsă
a mai rămas o vatră stinsă

a fost cândva – cine s-o ştie
când bate vântul de robie…
lungi şiruri – umbre fără cale
se scurg pe drumuri voievodale

şi nici măcar nu-s rupţi de jale…

lumină – unde eşti – lumină ?
te-ai stins – şi noi suntem de vină :
din sus de cruce – răstignit
Hristos ne mustră – şi-i mâhnit
*

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: O ŞANSĂ PENTRU DEBITORUL AFLAT ÎN DIFICULTĂŢI FINANCIARE


PRACTIC: RENEGOCIEREA CREANŢELOR OPERATORILOR ECONOMICI

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 870 din 14 decembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc.
Noua reglementare instituie mecanisme contractuale de evitare a insolventei, prin proceduri amiabile de renegociere a creantelor sau a conditiilor acestora ori prin incheierea unui concordat preventiv, adresandu-se persoanelor juridice care organizeaza o intreprindere aflata in dificultate financiara.
Întreprinderea se afla in dificultate atunci cand potentialul sau de viabilitate manageriala si economica se afla intr-o stare dinamica descrescatoare, dar al carei titular totuşi executa sau este capabil sa execute obligatiile exigibile.
Mandatul ad-hoc
Mandatul ad-hoc reprezinta procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de catre instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea debitorului.
In vederea numirii mandatarului ad-hoc, debitorul se adreseaza presedintelui tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul, propunand in acest sens un practician in insolventa, autorizat conform legii. Numirea mandatarului ad-hoc se face printr-o incheiere irevocabila.
Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, in termen de 90 de zile de la desemnarea sa.
O intelegere intre debitor si unul sau mai multi creditori ai sai poate fi posibilă, in vederea depasirii starii de dificultate, salvgardarii intreprinderii, pastrarii locurilor de munca si acoperirii creantelor asupra debitorului, iar mandatarul ad-hoc poate propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri pe care le considera necesare.
Concordatul preventiv
Concordatul preventiv reprezinta contractul incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii ce detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla.
Nu va putea recurge la procedura de concordat preventiv debitorul care se afla intr-una din urmatoarele situatii:
• Iimpotriva sa s-a pronuntat o hotarare irevocabila de condamnare pentru infractiuni economice;
• impotriva sa a fost deschisa procedura insolventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv;
• daca cu 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv a mai beneficiat de un concordat preventiv;
• daca debitorul si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari sau administratorii acestuia au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals sau infractiuni prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege;
• daca membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras raspunderea in conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aducerea acestuia in stare de insolventa;
• daca debitorul are inscrise fapte in cazierul fiscal.
Cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv se adreseaza de catre debitor tribunalului in jurisdictia caruia isi are sediul. Conciliatorul provizoriu, numit de judecatorul-sindic dintre practicienii in insolventa, avand in vedere propunerea debitorului in acest sens, elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv, care se notifica creditorilor.
Oferta de concordat preventiv va cuprinde si proiectul de concordat preventiv.
Planul de redresare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele masuri: reorganizarea activitatii debitorului;modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara;procentul preconizat de satisfacere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%; termenul-limita pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordatul preventiv, care nu poate depasi 18 luni de la data incheierii concordatului preventiv.
In baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate solicita judecatorului-sindic, pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea provizorie a urmaririlor silite individuale, masura care se va mentine pana la publicarea concordatului preventiv aprobat sau, dupa caz, pana la respingerea ofertei debitorului de catre majoritatea creditorilor.
De la data comunicarii hotararii de constatare a concordatului preventiv, se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.
In vederea asigurarii opozabilitatii concordatului preventiv fata de creditorii nesemnatari, inclusiv fata de creditorii necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului sindic omologarea concordatului.
Daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut in contract sau anterior acestuia, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care se va constata realizarea obiectului concordatului preventiv, situatie in care modificarile creantelor raman irevocabile.
Legea nr. 381/2009 a intrat in vigoare incepand cu data de 13 ianuarie 2010.

Foto: ursul nu mai joacă, vine la masă …

Categorii:literature Etichete:

POEZIA DE DUMINICA


ECCLESIASTUL PE VERSURI DE EUGEN DORCESCU
FRAGMENT

Când faci lui Dumnezeu un jurământ,
Nu-l pierde din vedere. Ia aminte
Să-l împlinesti. Căci cei fără de minte
N-au trecere si nici un crezământ.
Tu săvârseste ce-ai făgăduit
Si nu uita : Să taci e mult mai bine,
Mai fără de primejdii pentru tine,
Decât să juri în van, ca un smintit.
Nu-ţi lăsa glasul vorbe să desire,
S-anime al păcatelor alai.
Trimisului divin nu-i spune : Vai !
Ce pot să fac ? A fost o rătăcire !
Ci teme-te. Cel Vesnic proasta-ţi fire
Va mistui. Si-asemeni, tot ce ai.
Din zbuciumul temerilor desarte
Se nasc cosmaruri, ies desertăciuni,
Răsar pălăvrăgeli si insi nebuni –
Vârteju-ntreg al vieţii către moarte.
Tu însă, la lărgime si la greu,
Atâta să te temi : De Dumnezeu !

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: VIZA PENTRU MAREA BRITANIE


VIZA PENTRU MAREA BRITANIE

Data fiind cererea in crestere pentru vize de Marea Britanie, Guvernul de la Londra a reconsiderat modul de procesare a aplicatiilor in Europa.

Pentru mai multa eficienta si pentru standardizarea procesul decizional, aplicatiile de vize depuse de cetateni de alte nationalitati care se afla pe teritoriul Romaniei si Bulgariei vor fi procesate la Varsovia incepand cu data de 15 februarie 2010.

Cei care doresc sa aplice pentru o viza de Marea Britanie trebuie sa completeze un formular on-line, ca si pana acum. Este necesara apoi o programare on-line cu Sectia Vize a Ambasadei britanice la Bucuresti, pentru a depune documentele necesare si a li se lua amprentele digitale, conform procedurilor in vigoare.

Aplicatiile vor fi trimise Sectiei Vize a Ambasadei britanice din Varsovia, pentru a fi verificate de catre personalul de la securitate . Deciziile vor fi returnate la Bucuresti in maxim cincisprezece zile lucratoare si inmanate aplicantilor.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: