Arhiva

Archive for 7 iulie 2009

COPERTA LA CARTEA SCRIITORULUI RADU IGNA


hateg book

Categorii:Uncategorized

Citate despre Tara Hategului


Citate despre Ţara Haţegului

Castelul Nopcsa din Săcel, folosit acum ca depozit de lemne pentru o şcoală specială„[Ţara Haţegului] întruneşte în sine tot ce are Ardealul mai bun şi mai frumos.” (Ion Pop Reteganu)

„Dintre toate regiunile locuite astăzi de români la nord de Dunăre, Bănatul şi Oltenia, cu prelungirea lor cea comună în ţara Haţegului, sunt singurele care reprezintă o continuitate neîntreruptă geografico-istorică a neamului românesc-un cuib de unde se romanizau treptat ţările spre apus, spre crivăţ şi spre răsărit, ba indirect şi cele de peste Dunăre, cuibul mereu descărcându-şi prinosul, dar rămânând totdeauna plin.” (Bogdan Petriceicu Hasdeu)

„Iată giganticul Retezat limpede şi aeric. Iată umerii munţilor, iată poalele, iată şesul, iată Valea Haţegului.” (Aron Densuşianu)

„Probabil că nu există în România un perimetru aşa de restrâns care să concentreze atât de multe lucruri de văzut şi admirat.” (Adrian Andrei Rusu)

„Cercetările privind formarea poporului şi limbii române, ca şi începuturile vieţii statale româneşti, au în Ţara Haţegului semnificaţii aparte.” (Radu Popa)

„Bisericile de la Sântămăria Orlea, Ostrov, Colţ, Strei şi mai ales cea de la Densuş depăşesc ca importanţă spirituală mănăstirile Moldovei, pentru că atestă vechimea credinţei ortodoxe pe meleagurile româneşti.” (Dorin Alicu)

„Adevărată capodoperă a naturii” (Ion Conea)

„Una din cele mai frumoase privelişti de poesie ale pământului romanesc” (Ovid Densusianu)

Categorii:Uncategorized

SCRIITORI


În urma reuniunilor Comisiei de Validare a Uniunii Scriitorilor din anul 2009, Comisia a propus Consiliului USR, la şedinţa din 17 iunie 2009, iar acesta a hotărît să fie admişi ca membri în Uniunea Scriitorilor următorii autori:

Filiala Alba-Hunedoara:
Crepcia, Nicolae
Ghigeanu, Daniela
Remete, George
Stancu, Constantin

Filiala Arad
Bodiştean, Florica
Cuciureanu, Lucia
Neuman, Victor
Puskel, Peter

Filiala Bacău
Blănaru, Constantin
Bostan, Mircea
Brăneanu, Dumitru
Ciubotaru, Constantin C.
Dinvale, Ion
Drăgănescu, Traian
Ghica, Vasile
Mocanu, Gheorghe
Rachieru, Adrian Dinu
Uşurelu, Culiţă Ioan

Filiala Braşov

Doreanu. Mircea
Malea Stroe, Mihaela
Vlad, Gabriela

Filiala Bucureşti

Secţia Poezie

Boldi Felicia
Focşa, Carmen
Cristea Vieru, Maia
Muşat, Valentin Emil
Minculescu, Mihai
Novac, Fevronia
Ostahie, Corneliu
Prodan, Ofelia
Pruteanu, Mihai
Sandu, Ioana
Uba, Traian Călin

Secţia Dramaturgie

Cazan, Eugen
Dumitrescu, Ştefan
Enescu, Cornelius
Gârmacea, Ioan
Simion, Chris

Secţia Proză

Ciorbagiu Costea, Viorica
Farago, Vasile
Isanos, Elisabeta/ Elisabeta E. Goian
Munteanu , Ilarion Radu
Nesfântu Iftimie
Stănescu, Oma (Carmen Mihaela Stănescu)

Secţia Critică

Cernat, Paul
Chişu, Lucian
Cornea, Andrei
Dobre, Ana
Franga, Liviu
Tătaru, Ieronim

Secţia Literatură pentru copii

Călugăru, Geo/Gheorghe
Radu, Liviu
Vişoiu, Maria

Secţia Traduceri

Bălan, Dumitru
Baltă, Nicolae
Florescu, Vali/ Dobrin Ana Valentina
Ecovoiu, Georgiana
Groza, Magda
Kacso Antonia Carmen
Monafu, Ion
Olteanu, Antoaneta
Shafran, Dan
Tache, Mihaela Cristina
Ţepeneag, Mona/ Ţepeneag Ionescu Maria Irina
Urian, Liliana

Filiala Chişinău

Apetri, Dumitru
Ţurcanu, Ianoş

Filiala Cluj Napoca

Antoniu, Ion
Arman, Mircea
Cozma, Diana
Cubleşan, Iulia
Donca Kirschmajer, Elisabeta
Dragomir, Tatiana /Tatiana Iţoaie
Farkas Wellman, Endre
Jancso , Miklos
Poantă, Laura
Sălceanu, Ilie
Sitar Tăut, Daniela
Şerban, Felicia

Filiala Craiova

Firuleasa, Nicolae
Iliescu Georgeta /Gheorghiţa Stan
Ioan, Alexandru /Marinică Ioan
Manafu, Gheorghe,
Marinescu, Constantin Ion
Pădureanu, Constantin/Costică
Sorescu, Ion

Filiala Constanţa

Cicu, Tudor
Eso, Cristiana
Roşioru, Mădălin
Romanescu, Dora Alina
Sadâc, Fatma
Stănei Macoveanu, Veronica
Vladimirov, Olimpiu

Filiala Galaţi

Arieşescu, Nicolae/Ariciu Nicolae
Cogălniceanu, Maria
Damian, Titi
Grigore, Grigore/Bechin, Grigore
Iamandi, Petre
Lixandru, George,
Marin, Gelu Bogdan
Moscu, Marin
Oancă, Costică
Rău, Petre
Ştefănescu, Viorel
Vasiliu, Mircea Alexandru

Filiala Iasi

Axinte, Şerban
Bordeianu, Cătălin
Caragea, Ionuţ
Chiprian, Cristina
Coşereanu, Ioana
Crăciunescu Pompiliu
Diaconu, Olga Alexandra
Fetescu, Vasile
Fluturel, Virgil
Friduş, Al/ Iacobitz, Alfred
Iftimie, Vasile
Ilie, Emanuela
Lazăr, Elena
Lăcătuşu, Violeta
Manolache, Ciprian

Filiala Piteşti

Bădescu, Laura Eveline
Mazilu, Cezar
Pârvan, Gabriel

Filiala Sibiu

Chifor,Vasile
Ileni, Andrei.
Munteanu, Dumitru
Neguriţă, Angela
Niculescu, Veronica D.
Ovidiu Simion

Filiala Târgu Mureş

Micuşan Micu, Constantin

Filiala Timişoara

Ardeleanu, Liliana
Bencei, Ionel Iacob
Bogăţan Elisabeta
Borlovan, Nicolae,
Bota, Ionel,
Constantinovici, Simona Diana
Gabos Ildiko
Ghera, Ioan,
Mioc Aurel,
Novac, Andrei
Nedelcu, Octavia
Niculescu, Luminiţa
Nistorescu, Laurenţiu
Perce, Dana
Popescu Dana Nicoleta

Categorii:Uncategorized

TARA HATEGULUI IN ATENTIA ACADEMIEI


TARA HATEGULUI IN ATENTIA ACADEMIEI ROMANE

Proiectul, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European în care Norvegia este principalul donator, are ca parteneri Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia Intercomunală Ţara Haţegului.
Valoarea totală a proiectului, încadrat la capitolul MEDIU, este de 2.083.337 €, din care 1.579.865 € finanţare externă.
Scopul proiectului, deosebit de complex, constă în dezvoltarea de mijloace, metode şi instrumente pentru monitorizarea, conservarea şi valorificarea durabilă a bio şi geodiversităţii în zona Ţara Haţegului-Retezat, inclusiv prin crearea unei structuri proprii de cercetare sub forma Centrului de Cercetări din comuna Berthelot.
Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:
• cercetarea şi elaborarea de studii integrate pentru monitorizarea, conservarea şi valorificarea biodiversităţii în arealele Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele-Retezat şi Geoparcul Ţara Haţegului, în vederea realizării unei bănci de date genetice vegetale şi animale, cât şi pentru dezvoltarea agriculturii ecologice tradiţionale din zonă;
• sprijin pentru dezvoltare durabilă prin realizarea unei Strategii de Dezvoltare Economică şi Socială a zonei Ţara Haţegului, organizarea unor campanii de conştientizare şi sensibilizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea conservării bio şi geodiversităţii şi de refacere a mediului prin plantare de arbori şi curăţirea unei arii de 7 hectare;
• reabilitarea clădirii din comuna General Berthelot, proprietatea Academiei Române, ca urmare a generoasei donaţii făcută de Generalul francez H.M. Berthelot, Academiei Române, în anul 1926 şi realizarea Centrului de Cercetări de Bio şi Geodiversitate în Ţara Haţegului.
Proiectul, cu un pronunţat caracter interdisciplinar, al cărui director este acad. Păun Ion OTIMAN, Secretar General al Academiei Române, antrenează peste 40 de persoane, dintre care 35 de cercetători de prestigiu, având o durată de 18 luni.
Rezultatele estimate a fi obţinute sunt de un interes deosebit pentru cei trei parteneri din proiect, dar mai ales pentru zona Ţara Haţegului-Retezat, pentru locuitorii ei.
Prin derularea acestui proiect de cercetare ştiinţifică, Academia Română, coordonatorul proiectului, cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, continuă tradiţia sa de promovare a ştiinţei în toate domeniile

Categorii:Uncategorized
%d blogeri au apreciat: